Etusivu

Tavoitteet

Toimet ja toteutus

Kestävä kehitys

Alue ja aikataulu

Tiedottaminen

Galleria

Kestävä kehitys & Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Miten huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet?

Ekologista kestävyyttä hankkeella saadaan siten, että muuten hoitamattomaksi jäänyt jo osittain metsittymään päässyt peltoalue saadaan kunnostettua ja tuotua ekologisesti kestävään hyötykäyttöön. Ympäristön ominaispiirteet huomioon ottaen ja säilyttäen, hankkeesta saatava ekologinen kestävyys on merkittävä. Lähiympäristön kosteikot eivät kasva umpeen ja sopivalla ylläpitohoidolla ne pysyvät auki ja kunnossa. Peltoalue taas ei rasita vesistöä samalla tavalla kuin aikaisemmin, kun lannoitteita ei käytetä eikä pintaa käsitellä, jolloin pinta-ainesta ei huuhtoudu lähivesiin.

Taloudellista kestävyyttä tuo hankkeen rakennusvaiheessa paikallisia yrittäjiä työllistävä vaikutus.

Sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä tuetaan sillä, että jo pitkät perinteet jatkuvat ja yli 40-vuotiaan yhdistyksen tulevaisuus on taattu. Paikallinen harrastusmahdollisuus kasvaa ja lajikirjo laajenee, jolloin saavutamme suuremman harrastajajoukon ja voimme tarjota aina monipuolisempaa koulutustarjontaa, kun hankkeen turvin saadaan myös aikaisempaa enemmän tilaa. Koiraharrastaminen myös ehkäisee tutkitusti tehokkaasti syrjäytymistä ja tuo yhteisöllisyyttä eläinten kautta.

Parkkipaikka kentän suunnasta.

Yhteys manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan

Hanke koskettaa koko Uuttamaata, osittain Kanta-Hämettä, Päijät-Hämettä ja Varsinais-Suomea. Yhdistyksen tarjoama koiran koulutustoiminta on vetänyt harrastajia kaikista mainituista maakunnista. Suora hyöty tulee jäsenistölle ja vielä jäsenettömille koiraharrastajille, jotka ovat alueellisesti jakautuneet yllä mainittuihin maakuntiin, pääsääntöisesti kuitenkin Uudellemaalle. Uusien ja parempien harrastusmahdollisuuksien myötä vaikutuspiiri on jatkossakin sama ja uusia harrastajia ja jäseniä tavoitetaan entistä paremmin ja entistä laajemmalla alueella. Yhdistyksen tavoitteena on uuden kentän tarjoamien mahdollisuuksien myötä laajentaa lajivalikoimaa Rally-tokoon ja agilityyn.

Kentällä tullaan järjestämään kaikille avoimia, maksuttomia tapahtumia kuten erilaiset lajiesittelyt ja tutustumispäivät. Lisäksi yhdistys on esittelemässä toimintaansa erilaisissa paikallistapahtumissa, kuten kyläpäivillä ja paikallisten yrittäjien järjestämissä tapahtumissa. Paikallisten koira-alan yritysten kanssa teemme markkinointiyhteistyötä.

Kaikki yhdistyksen tapahtumat ovat maksuttomia yleisölle. Vuosittain yhdistys järjestää lukuisia tapahtumia, kursseja ja kilpailuja, joissa on ollut osallistujina ja yleisönä satoja ihmisiä. Suurimpana tapahtumana on ollut vuosittainen, kansainvälinen suojelukoirakilpailu, joka on puitteiden vajavaisuuden vuoksi järjestetty Kirkkonummella. Tulevaisuudessa tämä merkittävä tapahtuma järjestetään omalla kentällä. Tapahtuma on ollut osallistujamäärältään suomen toiseksi suurin suojelukoirakilpailu, jossa yleisöä on ollut paikalla sadoittain. Valitettavasti koronan vuoksi tapahtuma on jouduttu siirtämään kahtena viime vuonna, mutta suunnitelmat vuodelle 2022 ovat kovassa vauhdissa. Lisätietoa tapahtumasta: www.whobitesthebest.com

Nyt suunniteltu kenttähanke alkaa kesäkuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2023. Tien ja kentän raivaustyöt, maanrakennustyöt, sähköjen kytkentä sekä kentän perustus toteutetaan vuoden syksyn 2021-kevään 2022 aikana. Vuoden 2022 aikana toteutetaan sähkövedot, nurmikon kylvöt ja lannoitukset sekä mahdollinen kastelu.