Etusivu

Tavoitteet

Toimet ja toteutus

Kestävä kehitys

Alue ja aikataulu

Tiedottaminen

Galleria

Tiedottaminen

Hankkeen ohjausryhmä ja rahoittajat seuraavat ja ohjaavat hankkeen toteutumista tavoiteaikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Lisäksi ohjausryhmällä ja kaikilla siihen kuuluvilla on keskeinen tehtävä myös hankkeen tulosten viestinnässä ulkoisesti omille sidosryhmilleen.

Hankeviestinnän tavoitteena ohjausryhmän ja rahoittajien suuntaan on, että käytettävissä on mahdollisimman reaaliaikaista tietoa hankkeen tehtävien vaiheista ja syntyneistä kustannuksista sekä arvio toteutumasta (tulokset, resurssit, aikataulu).

Alueelta kertyi mukavasti verkkoaitaa.

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot (yhdistyksen yhteyshenkilö / vastuuhenkilö / taloushenkilö) vastaavat hankeviestinnästä sekä yhdistyksen hallituksen suuntaa että oman yhdistyksen sisällä (kouluttajat, jäsenistö) ja lisäksi ulkoisesti omille sidosryhmilleen sekä rahoittajille.

Hankkeen työvaiheiden vastuuhenkilöt vastaavat viestinnästä oman työnsä osalta hallituksen ja ohjausryhmän suuntaan (tuotosten toteuttaminen sovitun aikataulun mukaisesti sekä arvio toteutumasta). Työvaiheiden vastuuhenkilöt viestivät myös oman työmäärän (talkootyö) hankkeen ohjausryhmälle

Hanketyöntekijät toteuttavat oman osuutensa hankkeessa ja viestivät oman osuutensa edistymisestä vastuuhenkilön suuntaan sekä oman organisaation yhteyshenkilölle ja taloushenkilölle hankkeen toteuttamiseen liittyvistä seikoista.

Hankeviestintä, ulkoiset sidosryhmät

Uudenmaan koirakoulutusverkostolle tuodaan tietoon kenttähankkeen tilanne. On tärkeää tuoda ilmi uusi kenttä, miten hyvin se rakennetaan ja mitkä kentän mahdollisuudet tulevat olemaan silmällä pitäen erityisesti arvokisojen järjestämistä.

Muille koirakouluille, koirayhdistyksille ja toimijoille annetaan tilannetietoa kenttähankkeen edistymisestä. Jatketaan myös hankkeen jälkeen viestintää koko maan kattavasti yhdistys- ja koulutusverkoston yhteistoiminnasta ja kehittymisestä.

Vihdin kunnalle annetaan tarpeen vaatiessa päivitys tilanteesta. Kunta on maanomistaja ja sillä on mahdollisuus tulla tarkistamaan kentän tilanne mikäli se on tarpeen.

Kenttä-alueen asukkaille viestitään reilusti ja läpinäkyvästi alueen muutostöistä ja kehittymisestä. Voidaan tarpeen vaatiessa pitää esittelytilaisuuksia kentästä tai infotilaisuuksia rakentamiseen liittyvistä häiriöistä.

Alueen yritykset saavat tietoa kenttähankkeesta useita kanavia pitkin: kunta, asukkaat sekä media viestivät hankkeesta yrityksiin päin.

Medialle lähetetään hankeaikana tiedotteita. Lisäksi medialla on käytettävissään elektronista tietoa hankkeesta (yhdistyksen nettisivut ja sosiaalisen median kanavat) sekä mahdollisuus haastatella yhdistyksen / kenttähankkeen avainhenkilöitä. Kaikki hankkeen sisäisen viestinnän kanavat ovat tietoisia ja viestintävastuullisia kenttähankkeen tilanteesta.

Tarkempi kuva verkkoaita kasasta.